RadboudumcAlex van de Putten
Directeur Inkoop &
Supply Chain Radboudumc
Radboudumc is een academisch ziekenhuis dat voorop wil lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Alex van der Putten is verantwoordelijk voor de gehele inkoop van het Radboudumc. Het ziekenhuis is aanbestedingsplichtig en inkoop gaat eigenlijk altijd over grote aantallen.
Alex van der Putten was binnen het Radboudumc de aanjager van Procureplan, na verkennende gesprekken met Bart Berkel en Boudewijn van Immerseel van ProcureBright. Van der Putten merkte dat er grote behoefte was aan een tool om beter grip te hebben op de inkooptrajecten. ProcureBright – de ontwikkelaar van Procureplan – heeft toen op basis van de concrete behoefte bij Radboudumc een voorstel gedaan. Nadat een aantal gemeenten al eerder met Procureplan gingen werken, werd Radboudumc na een succesvolle pilot de eerste grote launching customer.
Continu lopen er ruim 200 inkoopprojecten bij het Radboudumc.  Met 15 medewerkers werd er tegelijk gewerkt vanuit een groot en complex Excel-bestand wat resulteerde in onvolledige data, een vertraagde rapportage en planning. Alex van der Putten merkte dat er meer en beter inzicht nodig was om zo betere keuzes en planningen te kunnen maken.
Procureplan zorgt voor inzicht in toekomstige, lopende en afgeronde inkooptrajecten. De cloudapplicatie geeft snel en nauwkeurig overzicht over de kerngegevens en mijlpalen van de inkooptrajecten die lopen binnen jouw organisatie. Communiceren en samenwerken met alle belanghebbenden wordt makkelijk gemaakt door Procureplan. Met de applicatie kan iedereen tegelijkertijd naar dezelfde, up-to-date gegevens kijken. Ook kun (management-)informatie over trajecten makkelijk binnen en eventueel buiten je organisatie delen door de diverse rapportage- en exportmogelijkheden. Daarnaast kan je met Procureplan ook je inkoopcapaciteit plannen. Door middel van de unieke capaciteitsplanning heb je als gebruiker direct inzicht in de benodigde én beschikbare inkoopcapaciteit.
Van der Putten: “Procureplan is een applicatie die volledig in onze vraag en behoefte voorziet maar niet te complex is. Door de capaciteitsplanning kan de inkoopafdeling van het Radboudumc beter de workload verdelen. Er is een duidelijk overzicht in welke fase je zit van een traject, er is goed inzicht in hoeveel tijd je nodig en beschikbaar hebt en door vroegtijdig te weten wat je moet doen kun je betere keuzes maken. De goede planning zorgt ook voor lagere kosten.”
Bart Berkel van Procureplan vond dat de samenwerking met het Radboudumc vanaf het begin zeer goed liep. Alex van der Putten had snel in de gaten wat Procureplan voor zijn team en hemzelf zou kunnen betekenen en zag de voordelen ten opzichte van het onduidelijke en incomplete spreadsheet wat ze gebruikten. Gedurende een uitgebreide pilot kon een deel van zijn team met de app werken en kreeg Procureplan veel bruikbare feedback. Zo konden ze er alles aan doen om ‘onderweg’ continue verbeteringen en wijzigen uit te voeren. De intentie van alle betrokkenen was er iets heel goeds van te maken en dat is gelukt. Bij de implementatie van de definitieve versie legde Alex de verplichting aan zijn team op om alle inkooptrajecten – dat bleken er uiteindelijk ruim 400 te zijn – binnen twee weken in de applicatie ingevoerd te hebben. Daarmee was het overzicht voor alle betrokkenen compleet, up-to-date en voor iedereen inzichtelijk. Procureplan is trots op deze implementatie bij een grote inkoopafdeling die door een effectieve en plezierige samenwerking een groot succes werd!